Rovaniemen Ampujat ja Metsäveikot  ry:n vuosikokouksen jatkokokous pidetään tiistaina 9.4 klo 18.30 alkaen Ketapirtillä, Ketavaarantie 58. Johtokunta kokoontuu 17.30 alkaen.

Käsitellään vuosikokouksessa kesken jääneet pykälät:

6. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosikertomus (jaostojen toimintakertomukset) sekä tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

9. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

12. Hyväksytään toimintavuoden tulo- ja menoarvio

Tervetuloa!

Kokouksen koollekutsujana

Johtokunta