HIRVENPYYNTI

Vuosittain RAMin hirviporukka metsästää hirviä seurueperusteisesti Tuiskukivalon maisemissa Rovaniemen Kaakkoiskulmassa valtion mailla.

Porukkaan pääsevät kaikki RAMin jäsenet. Ilmoittautua voi hirvijaoston vetäjälle viimeistään huhtikuun aikana ennen hakuajan päättymistä.

Kaatolupien määrät ovat vuosittain olleet pienet, mutta hirvenpyyntiin on päästy ja sitä kautta viettämään hirvipeijaisia Pahkamaan ampumaradalla RAMin toimitiloissa. Hirvipeijaiset ovatkin vuosittain odotettu tapahtuma, johon seuran jäsenet ovat osallistuneet varsin runsaslukuisesti.

Ramin hirviporukan sääntöjen mukaan seurue luovuttaa seuran hirvipeijaisia varten Riistanhoitopiirin myöntämän lupamäärän mukaisesti hirvenlihaa. Mikäli se on koko tai puoli hirveä seura myös maksaa sen mukaisesti hirvilupamaksun. Lupamäärän salliessa seuran hirvi on syksyn jahdissa kaadettu ensimmäinen aikuinen hirvi.

YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja
Tuomas Nousiainen
050 3727379

Sihteeri

FACEBOOK