HAULIKKO

Pahkamaan haulikkoradoilla voi harrastaa compak-, skeet- ja trap-ammuntaa. Yleisillä vuoroilla pääsevät ampumaan myös seuran ulkopuoliset jäsenet. 

 

Annika Määttä

050 3604815

 

Compak sporting

Mikko Huuskonen
050 439 4366

Tapio Laivamaa

044 261 2494

 

Skeet

Hannu Laakso

Urpo Silvennoinen

 

TRAP

Pekka Vertanen

Martti Ukkonen

 

 

 

 

 

Compak

Compak Sporting on erinomainen haulikkolaji metsästysammunnan harjoitteluun. Muista Sporting-lajeista poiketen compakissa ampuja ei kulje ampumarastilta toiselle, vaan rata on tehty skeet- ja trap-radan yhteyteen.

Ampumapaikkoja on viisi ja ne sijaitsevat suoralla linjalla 3-5m etäisyydellä toisistaan. Ampumasuunnat on rajoitettu erityisellä ampumakehikolla. Radalla on 5-8 heitintä ja kiekkojen lentoradat ja nopeudet pyritään rakentamaan mahdollisimman monipuolisiksi, mallintamaan metsästyksen erilaisia ampumatilanteita.

Radan kiekkoja ja heitinkulmia muutellaan säännöllisesti. Compakissa kiekkoja ammutaan yksittäisinä (yksittäistä kiekkoa saa ampua kahdella laukauksella), laukauksesta lähtevinä kaksoiskiekkoina, tai yhdenaikaisina kaksoiskiekkoina. Aseeksi käy normaali metsästys-, tai ratahaulikko ja kiekkopatruuna 24g tai 28g haulilatauksella. Haulien halkaisija tulee olla välillä 2,0mm – 2,4mm (nro. 9-7,5) .

Compak Sporting, kuten Sporting (FITASC-Sporting) ja English Sporting ovat Suomessa SAL:n alaisia haulikkolajeja ja niissä pääsee kilpailemaan halutessaan jopa kansainvälisellä tasolla

 

Skeet

Skeetrata on puoliympyrän muotoinen. Sen kaarella vasemmassa päässä on korkea heitintorni ja oikeassa päässä matala. Kiekot heitetään korkeasta tornista vinosti kohti matalaa tornia ja vastaavasti matalasta tornista kohti korkeaa tornia.

Kiekot lentävät aina samalla tavalla. Sallittu ampuma-alue on tornien välinen matka.

Ampumapaikat, joita on kahdeksan, ovat puoliympyrän kaarella, siten että paikka 1 on korkean tornin juurella ja paikka 7 on matalan tornin edessä, paikat 2-6 ovat kaarella noin 8 m etäisyydellä toistaan ja paikka 8 tornien välisellä linjalla keskellä rataa.

Ampuja seisoo valmiusasennossa rintamasuunta radan keskelle, pitäen asetta molemmin käsin piippu koholla silmien korkeudella, aseen perä on kiinni vartalossa lonkan korkeudella.

Kiekot heitetään ampujan pyynnöstä, 0-3 sek kuluessa. Kun kiekko lähtee, ase nostetaan olkaan ja viedään kiekon lentoradan mukaan. Kun kiekko saavutetaan ja päästään sen ohi eli saadaan ns. ennakkoa, laukaistaan ase.

Paikka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Yksittäinen

A
A
A
A,B
B
B

A,B

Tupla

A+B
A+B
A+B
A+B, B+A
B+A
B+A
B+A

Trap-lajit

Trap-ammunta on ollut olympialaji vuodesta 1908 lähtien. Yhteistä kaikille trap-lajeille on, että niissä ammutaan ampujan edestä poispäin lentäviä kiekkoja.

Ampuja ottaa valmiusasennon nostamalla aseen ampuma-asentoon olkapäälle tai riippuen lajista aseen perä lonkan kohdalle. Sitten hän kutsuu kiekon/kiekot antamalla merkkiäänen mikrofoniin tai kuuluvalla äänellä ilmoittaa tuomarille/valvojalle haluavansa kiekon.

Viisi ampumapaikkaa sijaitsevat rinnakkain n. 3 metrin välein ja 15 metrin päässä heitinhaudasta (metsästystrapissa 10 m päässä heitinhaudasta). Heitinhauta sijaitsee ampumatason alapuolella ja siellä on yhdestä viiteentoista kiekkoheitintä, riippuen ammuttavasta lajista.

Laukaus tuomitaan osumaksi kun kiekosta irtoaa silmin havaittava palanen.

Automaattitrap (A-trap)

Automaattitrapin suoritus muistuttaa hyvin paljon kansainvälistä trapia, mutta se toteutetaan yhdellä automaattiheittimellä kun taas trap-radalla käytetään 15 kiinteää heitintä. Automaattitrap on kehitetty kansainvälisen trapin harjoitteluun sellaisilla radoilla, joilla ei ole kuin yksi automaattiheitin.

Automaattitrapissa ampuja ampuu heitinhaudasta kolmannen ampumapaikan edestä heitettävää kiekkoa, jonka lentosuuntaa ja korkeutta hän ei etukäteen tiedä. Kiekko lähtee välittömästi ampujan kutsusta ja se voi lentää ampumasuuntaan nähden 0-45 asteen kulmasssa joko oikealle tai vasemmalle. Kiekon korkeus voi vaihdella yhden ja neljän metrin välillä ja lentomatka on 76+- 1 metriä. Kiekolla on tyypillisesti lähtönopeutta noin 150 km/h.

Ampujalla on käytettävissään kaksi patruunaa jokaista kiekkoa kohden. Laukaus tuomitaan osumaksi kun kiekosta irtoaa silmin havaittava pala. Osuma on aina yhden pisteen arvoinen, riippumatta siitä rikkooko ampuja kiekon ensimmäisellä vai toisella laukauksellaan.

Automaattitrapin peruskilpailussa ammutaan yleensä kolme tai neljä 25 kiekon sarjaa, yhteensä 75 tai 100 kiekkoa, jonka jälkeen kuusi parasta ampujaa ampuvat 25 kiekon finaalin. Kilpailun lopputulos muodostuu peruskilpailun ja finaalin yhteenlasketusta tuloksesta.

Metsästystrap

Metsästystrap-ammunta ei vaadi erikoisasetta. Ammunta onnistuu erinomaisesti aivan normaalilla metsästyshaulikolla, jossa on esim. puolisuppea supistus. Aseeksi käy myös yksipiippuinen haulikko, itselataava haulikko tai pumppuhaulikko. Aseen saa ladata vain yhdellä patruunalla kerrallaan.

Kilpailussa/ harjoituksissa ammutaan 25 kiekkoa, jotka heitetään ampujan pyynnöstä. Rataan kuuluu 5 ampumapaikkaa, jotka ovat heittimen takana 10 metrin päässä rinnakkain. Kultakin ampumapaikalta ammutaan 5 kiekkoa. Heittimessä on sivuliikemoottori, joka liikuttaa heitintä edestakaisin siten, että kiekot lähtevät 75 asteen suuruisessa sektorissa ampujasta poispäin. Kutakin kiekkoa saa ampua vain kerran.

Metsästystrap on erinomaista harjoittelua metsäkanalintujen ampumiseen ilman koiraa, koska yleensä lintu kaikkoaa metsästäjästä poispäin.

YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja
Tuomas Nousiainen
050 3727379

Sihteeri

FACEBOOK