Rovaniemen riistanhoitoyhdistyksen metsästyslain 21§:n mukaiset ampumakokeet järjestetään Pahkamaan ampumaradalla maanantaisin 8.4, 15.4 ja 29.4 klo 17.00.

Ampumakoemaksu on 20€ / suorituskerta. Varaa mukaan käteistä.

Kokeen suorittajan on esitettävä ampumakokeen vastaanottajalle ennen ampumakokeen suorittamista kokeessa käytettävän aseen voimassa oleva hallussa- tai rinnakkaislupa, metsästyskortti ja varmennus sen maksamisesta sekä henkilöllisyystodistus.

Tervetuloa!

Lisätietoja Aulis Salminen 0400 895 683